Hỗ trợ tư vấn : (02) 466 523 942

Du học nghề hàn quốc

Images
Thông báo về việc hỗ trợ đặc biệt cho người lao động muốn đi làm việc tại hàn quốc theo chương trình eps năm 2018

20

T.10

Thông báo về việc hỗ trợ đặc biệt cho người lao động muốn đi làm việc...

Nếu người lao động đăng kí có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc cuối cùng trước khi về...