Hỗ trợ tư vấn : (02) 466 523 942

Nhân sự

Images

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Số CCCD/

CMT

Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ Kinh nghiệm làm việc Mã số BHXH Ngày bắt đầu tham gia BHXH tại doanh nghiệp Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp
Ngày ký hợp đồng lao động Thời gian làm việc Thời hạn hợp đồng
 1 Bùi Mạnh Cường  

20/06/1979

 

Nam 034079008969 Giám đốc Công ty Cử nhân Quản trị kinh doanh Tiếng Anh Có 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  

0121599660

 

 

01/09/2021

 

 

01/09/2021

 

Từ tháng 09/2021 Không xác định
2 Trần Ánh Diệp 03/03/1990 Nữ 0001190020385 Phụ trách kế toán, thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định nhà nước Cử nhân Tài chính ngân hàng, chứng chỉ kế toán trưởng Tiếng Anh Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0114140509 01/04/2023 01/04/2023 Từ tháng 04/2023 Không xác định
3 Nguyễn Thị Hường 25/11/1993 Nữ 001193029270 Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Ngôn ngữ  Nhật Chứng chỉ tiếng Nhật N1 Có 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0116133116 01/08/2022 01/08/2022 Từ tháng 08/2022 Không xác định
4 Vũ Thị Diệu Huyền 29/04/1988 Nữ 036188000223 Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài Cử nhân Kinh tế đối ngoại Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0128071364 01/03/2022 01/03/2022 Từ tháng 03/2022 Không xác định
5 Đặng Trần Kiên 19/09/1986 Nam 001086027942 Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động Cử nhân kinh tế kỹ thuật Tiếng Anh Có 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0109141231 01/01/2022 01/01/2022 Từ tháng 01/2022 Không xác định
6 Đàm Thanh Hoa 18/07/1991 Nữ 036191016436 Quản lý Trung tâm đào tạo, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân  tiếng Nhật Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 7913251708 01/11/2021 01/11/2021 Từ tháng 11/2021 Không xác định
7 Phạm Thanh Tâm 18/08/1991 Nữ 030191001617 Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân sư phạm Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 3022646939 01/08/2022 01/08/2022 Từ tháng 08/2022 Không xác định
8 Lâm Văn Cương 20/07/1993 Nam 036093020868 Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân ngôn ngữ Anh Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 3622601398 01/08/2022 01/08/2022 Từ tháng 08/2022 Không xác định
9 Vũ Thị Oanh 21/07/1989 Nữ 001189016879 Quản lý người lao động, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Quản trị kinh doanh Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có hơn 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0124839638 01/11/2021 01/11/2021 Từ tháng 11/2021 Không xác định
10 Trần Thị Minh 04/03/1994 Nữ 035194006782  

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Cử nhân Kế toán

Tiếng Anh Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  

3520432666

 

01/01/2022 01/01/2022 Từ tháng 01/2022 Không xác định
11 Trần Doãn Huy 17/02/1997 Nam 026097001279 Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Ngôn ngữ  Nhật Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 2620770088 01/07/2023 01/07/2023 Từ tháng 07/2023 Không xác định
12 Hoàng Thị Hương Giang 15/01/1993 Nữ 001193037549 Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước Cử nhân quản trị nhân lực Tiếng Anh Có hơn 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 7916579701 01/09/2022 01/09/2022 Từ tháng 09/2022 Không xác định