Hỗ trợ tư vấn : (02) 466 523 942

Hợp đồng cung ứng lao động

Images
Hợp đồng cung ứng lao động Ehime Kokusai Koryu – HV364N

17

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Ehime Kokusai Koryu – HV364N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Ngày thi tuyển 1 MAI XUÂN...

Hợp đồng cung ứng lao động Asia Creation Kyodo Kumiai – BV677N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Asia Creation Kyodo Kumiai – BV677N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Ngày thi tuyển 1 TRƯƠNG...

Hợp đồng cung ứng lao động Asia Creation Kyodo Kumiai – BV729N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Asia Creation Kyodo Kumiai – BV729N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 TRƯƠNG BÁ THÀNH 6/8/2001...

Hợp đồng cung ứng lao động Kyushu Keiei Support – MT3348NGH

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Kyushu Keiei Support – MT3348NGH

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 HÀ XUÂN DŨNG 4/8/1983 Phú...

Hợp đồng cung ứng lao động Jiseidai Kukan Jigyo Kyodo Kumiai – HV829N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Jiseidai Kukan Jigyo Kyodo Kumiai – HV829N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 BÙI TRUNG HIẾU 16/12/2003...

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – BV710N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – BV710N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN CÔNG ÁNH 10/9/2003...

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HV816N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HV816N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 PHÙNG NGỌC TUYÊN 15/04/1993...

Hợp đồng cung ứng lao động My Kyodo Kumiai – HV780N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động My Kyodo Kumiai – HV780N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN ĐỨC THANH 18/08/2001...

Hợp đồng cung ứng lao động Jiseidai Kukan Jigyo Kyodo Kumiai – HV824N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Jiseidai Kukan Jigyo Kyodo Kumiai – HV824N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 LÊ ĐÌNH BẮC 21/03/1981...

Hợp đồng cung ứng lao động Universal Link Jigyo Kyodo Kumiai – MT3156, MT3250

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Universal Link Jigyo Kyodo Kumiai – MT3156, MT3250

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 HOÀNG THẢO MY 24/11/1998 Hà...

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HI763, HV717N, BV657N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HI763, HV717N, BV657N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 LỮ NGỌC SƠN 2/3/1990 Thanh...

Hợp đồng cung ứng lao động Best Brains Kyodo Kumiai – HV439N, HV440N

08

T.05

Hợp đồng cung ứng lao động Best Brains Kyodo Kumiai – HV439N, HV440N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 BÙI KHÁNH TOÀN 3/3/1998 Nam...

Hợp đồng cung ứng lao động Ehime Kokusai Koryu – HV546N

28

T.04

Hợp đồng cung ứng lao động Ehime Kokusai Koryu – HV546N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGÔ VĂN QUYẾT 19/05/2004...

Hợp đồng cung ứng lao động Kyushu Keiei Support – MT3118N

28

T.04

Hợp đồng cung ứng lao động Kyushu Keiei Support – MT3118N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 HÀ THỊ CHUYỂN 05/09/1991...

Hợp đồng cung ứng lao động Setouchi Tekku Kyodo Kumiai – HI750

28

T.04

Hợp đồng cung ứng lao động Setouchi Tekku Kyodo Kumiai – HI750

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN MẠNH ĐẠT 31/8/2001...

Hợp đồng cung ứng lao động Best Brains Kyodo Kumiai – HV614N

28

T.04

Hợp đồng cung ứng lao động Best Brains Kyodo Kumiai – HV614N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN THẾ ANH 4/10/1987 Hà...

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HV577N

28

T.04

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HV577N

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN CÔNG NGÂN 15/01/2001...

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HI597

28

T.04

Hợp đồng cung ứng lao động Econet Kyodo Kumiai – HI597

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN TRUNG PHÚ 29/10/1999...

1 2 3