Hỗ trợ tư vấn : (02) 466 523 942

Tuyển dụng đơn hàng mộc xây dựng – HI785GH

Images
Tuyển dụng đơn hàng mộc xây dựng – HI785GH

Tuyển dụng đơn hàng mộc xây dựng – HI785GH

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Thời gian làm việc: 3 năm

MS: HI785GH

 • Ngành nghề xin visa: Mộc xây dựng
 • Tên và nội dung CV cụ thể: Mộc xây dựng

2. Điều kiện tuyển dụng:

 • Số lượng Tuyển: 1
 • Số TTS cần tuyển: 2->3
 • Tuổi: Từ 18 đến 32 tuổi
 • Giới Tính: Nam
 • Trình độ: Trung học phổ thông

3. Yêu cầu khác:

 •  Tiếng Nhật giới thiệu bản thân lưu loát
 • Chăm chỉ, nhanh nhẹn, khéo léo
 • Có thể lực tốt
 • Có khả năng sống tập thể
 • PR của xí nghiệp: Xí nghiệp luôn nhiệt tình chỉ bảo, các khó khăn mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ và cố gắng.

4. Thông tin khác:

 • Mức Lương: Từ 90.000 JPY đến 98.491JYP (Đã trừ tiền nhà, thuế, bảo hiểm, lương cơ bản là 146,349JPY, chưa bao gồm làm thêm)
 • Địa điểm: OSAKA
 • Trợ cấp tháng đầu: 60,000 Yên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua skype
 • Dự kiến thi tuyển: 02/02/2023
 • Dự kiến nhập cảnh: 28/02/2023

5. Yêu cầu phối hợp:

STT Công việc Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Tuyển dụng cung cấp FORM + DS Phòng TD + Kế toán
2 Check nguồn (TTS và gia đình TTS) Phòng tuyển dụng + Phòng đối ngoại Nhật
3 Hoàn thiện hồ sơ ngoại, nội (Bao gồm kiểm tra sức khỏe) Phòng TD + Phòng đối ngoại Nhật + Kế toán
4 Gửi Form cho đối tác Nhật Phòng đối ngoại Nhật
5 Ngày thi tuyển dự kiến Phòng đối ngoại Nhật + TD